Spring naar de inhoud
Basisopleiding Aromatherapie & Aromatische Plantenextracten (7e editie) -20% Vroegboekkorting t.e.m. 31 mei 2024 Programma en inschrijven

Algemene voorwaarden

Deel 1
Gebruiksvoorwaarden van de websites

De websites van Geert De Vuyst (geertdevuyst.be, geertdevuyst.fr, aroma.news, aroma-revue.fr, aroma-tijdschrift.be, massagetherapycenter.be) (de “Websites”) worden tot je beschikking gesteld door de uitgever (de “Uitgever”) Geert De Vuyst, Otegemstraat 38/A201, B-8550 Zwevegem, België, onderneming BE0825999441, onder de volgende voorwaarden.

Door de Websites te gebruiken, word je (de “Gebruiker”) geacht deze gebruiksvoorwaarden te accepteren.

Disclaimer – Aansprakelijkheid voor de inhoud

De informatie op deze Websites is uitsluitend informatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

De Websites geven geen medisch advies. De informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en ander materiaal op de Websites is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Geen enkel materiaal op de Websites is bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Vraag altijd advies aan je arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener als je vragen hebt over een medische aandoening of behandeling en negeer nooit professioneel medisch advies of stel het zoeken daarvan nooit uit vanwege iets dat je op de Websites hebt gelezen.

De Uitgever van de Websites heeft de Websites met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De Uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade door misinterpretatie, eventuele onjuistheden of onvolledigheid.

De Uitgever van de Websites kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd, noch de inhoud en het bestaan van andere gepubliceerde informatie waarnaar op de Websites wordt verwezen.

Non-discriminatieclausule

Door de Websites te gebruiken engageert de Gebruiker zich om de Non-discriminatieclausule te respecteren bij elke interactie waarbij de Gebruiker content plaatst op de Websites, onder meer in de keuze van een e-mail adres, een publieke naam, een website adres en een website titel bij het gebruik van de Aroma Quiz en bij het plaatsen van reacties op de Aroma Blog en

De Gebruiker onthoudt zich daarbij ten allen tijde van discriminatie op grond van geslacht, nationale of etnische afstamming, huidskleur, handicap of gezondheidstoestand, leeftijd, geloof of levensbeschouwing of seksuele oriëntatie.

Een account op de Websites kan zonder kennisgeving worden ingetrokken door de Uitgever indien de Gebruiker de Non-discriminatieclausule niet respecteert.

Aroma Quiz

Aroma Quiz wordt kosteloos ter beschikking gesteld aan de Gebruiker.

Om een quiz te doen dient de Gebruiker over een account te beschikken op de website. Hiervoor heeft de Gebruiker een e-mail adres, internetverbinding en computer of tablet of smartphone nodig. De Gebruiker kan de shop- of opleidingsaccount gebruiken of gratis een nieuwe account aanmaken op de Aroma Quiz pagina.

Er zijn geen prijzen te winnen, noch enig ander voordeel, bij het quizzen.

De quizzen, de gestelde vragen en antwoorden worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden. De quizzen geven geen medisch advies: lees hierover de Disclaimer in de Algemene voorwaarden.

De werking van Aroma Quiz is uitgelegd in het Hulpcentrum op https://geertdevuyst.be/hulpcentrum/

Account

Om een quiz te doen dient de Gebruiker over een account te beschikken op de Websites.

Indien de Gebruiker niet over een account beschikt, kan zij/hij een account aanvragen op de Aroma Quiz pagina. De Gebruiker dient over een e-mail adres en een internetverbinding te beschikken. De Gebruiker dient de aanvraag te bevestigen door te klikken op een link die wordt gemaild na het insturen van de aanvraag. De Uitgever behoudt zich het recht voor om de aanvraag voor een nieuwe account te weigeren of een account te schrappen zonder individuele kennisgeving.

Maakt de Gebruiker een account aan om te quizzen, dan worden de persoonsgegevens enkel gebruikt voor het beheren van de quizzen gedaan door de Gebruiker.

Wenst de Gebruiker haar/zijn account te wissen, dan kan dat via eenvoudige e-mail melding naar hello@geertdevuyst.be Indien de account van de Gebruiker een bestel- of opleidingsgeschiedenis heeft, wordt de account informatie bewaard zolang deze vereist is voor de uitvoering van de eerder gesloten overeenkomsten, inclusief administratieve, wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Publieke naam op het Podium

De persoonsgegevens van een account worden in geen geval publiek weergegeven.

De Gebruiker kan een publieke naam kiezen die wordt weergegeven op het Podium en kan, indien gewenst, een website adres en een website naam invoeren die naast de publieke naam worden getoond op het Podium. Het website adres en de website titel moeten in eigen beheer van de Gebruiker zijn en moeten voldoen aan de Non-discriminatieclausule in de Algemene Voorwaarden. Een publieke naam, website adres of website titel kan zonder kennisgeving worden geschrapt door de Uitgever indien de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden niet respecteert.

De Gebruiker kan ook een quiz anoniem doen. De Gebruiker kan voor elke begonnen quiz en op elk moment overstappen naar “anoniem” of een publieke naam, website adres en website titel instellen. De meest recente ingestelde naam, website adres en website naam worden gebruikt op het Podium.

Sociale media acties

Actie: het digitaal boekje “Drie maal drie” gratis in je mailbox.

Deze actie loopt op de Instagram account @geertdevuyst en Facebook account @geertdevuyst.be van 7 t.e.m. 14 februari 2024. Het digitaal boek is te lezen met een PDF-programma zoals Adobe® Acrobat® Reader® op computer, tablet en smartphone. Het boek is niet inruilbaar voor contant geld of andere vormen van uitbetalingen. Het boek wordt gemaild naar de deelnemer die de volgende actie uitvoert op de feed van de Instagram account @geertdevuyst of Facebook account @geertdevuyst.be: 1/ Tag 2 personen en schrijf: “Ik ontvang!” in een reactie onder het bericht waarin de actie wordt aangekondigd; 2/ Stuur je naam en e-mail adres in een PM (privé bericht). Om in aanmerking te komen zijn voornaam, familienaam en e-mail adres vereist. Actie onder verantwoordelijkheid van de uitgever Geert De Vuyst BE0825999441.

Auteursrechten

De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere bestanddelen van de Websites zijn door het auteursrecht beschermd.

Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van de website, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de betreffende auteurs.

Koppelingen naar Websites van derden

Koppelingen naar websites van derden impliceren niet dat de Uitgever van de Websites de inhoud van de gekoppelde sites goedkeurt of onderschrijft, zelfs al bevatten deze sites het logo van de Uitgever, aangezien de Uitgever geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke sites. Derhalve kan de Uitgever niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de gekoppelde sites of de links naar andere sites die zich op de gekoppelde sites bevinden.

Deel 2
Individuele deelname aan opleidingen, Aroma Talks en workshops

Inschrijven

Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

Je voornaam en volledige familienaam, e-mail adres, telefoonnummer en gemeente zijn vereist om geldig in te schrijven.

Inschrijven kan volgens de instructies die worden aangegeven op de webpagina of communicatie over een specifieke workshop/opleiding.

Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van je betaling van je voorschot of cursusgeld, zoals aangegeven bij inschrijving.

Betaling

Je betaling dient ons te bereiken binnen de 3 dagen na je inschrijving en uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de workshop/opleiding. Indien je betaling op de 4de dag na inschrijving ontbreekt, vervalt je inschrijving en kunnen we je reservatie doorgeven aan cursisten op de wachtlijst.

Indien je een voorschot betaalde en de betaling van het saldo ontbreekt 14 dagen voor aanvang van de workshop/opleiding, wordt je inschrijving als een annulatie beschouwd. Zie verderop: “Annulatie”.

Schrijf je in binnen de 3 dagen voor aanvang van de workshop/opleiding, dan verwachten we je betalingsbewijs bij aanvang van de workshop/opleiding.

Om het administratief werk te beperken en tijdig te starten met de workshop/opleiding, voorzien we geen kassa tijdens de opleidingsdag(en).

Betaling kan volgens de betaalmogelijkheden die worden aangegeven bij de workshop/opleiding.

Inschrijven en betalen voor de Aroma Talks kan enkel online. Je betaling is vereist bij inschrijving.

Wachtlijst

Mocht een workshop/opleiding volzet zijn, dan kan je inschrijven op een wachtlijst.

We contacteren je tot 48 uur (2 dagen) voor aanvang van de workshop/opleiding mocht een plaats vrij komen.

Besluit je deel te nemen, dan verwachten we je betalingsbewijs bij aanvang van de workshop/opleiding. Besluit je niet deel te nemen, dan schrappen we je inschrijving.

Deelnemen aan online opleidingen en Aroma Talks

Voor deelname aan online opleiding en Aroma Talks dien je over een Zoom account te beschikken, op de Zoom website (dus niet op geertdevuyst.be).

We vinden het belangrijk te weten tot wie we ons richten. Bij deelname aan een online opleiding of Aroma Talk dienen je voornaam en familienaam dus zichtbaar en herkenbaar te zijn. Initialen of enkel een voornaam of familienaam zijn niet toegestaan. Niet herkenbare deelnemers worden verwijderd uit de Zoom meeting en het voorschot/cursusgeld wordt niet terugbetaald.

Annulatie

Wanneer we, als organisator, besluiten een workshop/opleiding te annuleren, storten we het voorschot/cursusgeld volledig terug uiterlijk de 7 kalenderdagen na aanvangsdatum van de workshop/opleiding.

Wens je zelf te annuleren?

Annuleren kan enkel via e-mail naar hello@geertdevuyst.be of telefonisch op +32 47 930 255. Annulaties via sociale media worden niet aanvaard.

  • Annuleer je uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de workshop/opleiding, dan storten we je voorschot/cursusgeld terug uiterlijk 7 kalenderdagen na aanvangsdatum van de workshop/opleiding, met aftrek van de eventuele kosten van financiële transacties (zoals de verwerking van je betaling(en) door een internetkassa) en, indien van toepassing, de kost van inbegrepen cursusmateriaal dat je reeds is bezorgd.
  • Annuleer je op of tijdens de 14 dagen voor aanvang van de workshop/opleiding, dan wordt je voorschot/cursusgeld niet terugbetaald. Je bent vrij je inschrijving door te geven aan een kennis, vriend, familielid naar keuze.
  • Schreef je in binnen de 14 dagen voor aanvang van de workshop/opleiding, dan wordt je voorschot/cursusgeld niet terugbetaald. Je bent vrij je inschrijving door te geven aan een kennis, vriend, familielid naar keuze.

Conform de van kracht zijnde wetgeving inzake overeenkomsten op afstand, waaronder het herroepingsrecht bepaald in de wet van 6 april 2010 (Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming), heb je het recht afstand te doen van je inschrijving die je online doorstuurde op onze websites, mits het inachtnemen van een aantal bepalingen:

  • De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de inschrijving bevestigd is door de betaling van het voorschot of cursusgeld.
  • Inschrijvingen op workshops en opleidingen, uitgevoerd binnen de 14 dagen voor aanvang van de workshop of opleiding, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.
  • Lees de pagina “Herroepingsrecht” voor instructies voor het uitoefenen van dit recht.

Bijkomend gelden volgende bepalingen:

(a) Workshops en opleidingen op een fysieke locatie

Word je ziek tijdens de 14 dagen voor aanvang van de workshop/opleiding en kan je niet deelnemen, of kan je niet aanwezig zijn door een officieel verplichte quarantaine, dan kan je, naar keuze:

(a) je reeds betaald cursusgeld gebruiken voor een nieuwe inschrijving op een andere workshop/opleiding die aanvangt binnen de 12 maanden na de startdatum van de workshop/opleiding waarvoor je je deelname wenst te annuleren;

(b) terugbetaling vragen van je voorschot/cursusgeld.

Bezorg ons in beide gevallen je medisch attest (ziektebriefje) of officieel quarantainegetuigschrift via e-mail naar hello@geertdevuyst.be We storten we je voorschot/cursusgeld terug uiterlijk 7 kalenderdagen na aanvangsdatum van de workshop/opleiding, met aftrek van een administratieve kost van 65 EUR, eventuele kosten van financiële transacties (zoals de verwerking van je betaling(en) door een internetkassa) en, indien van toepassing, de kost van inbegrepen cursusmateriaal dat je reeds is bezorgd.

(b) Online workshops en opleidingen

Aroma Talks

Voor de Aroma Talks kan je het reeds betaald cursusgeld gebruiken voor een nieuwe inschrijving op een andere Aroma Talk, die aanvangt binnen de 12 maanden na de startdatum van de Aroma Talk waarvoor je je deelname wenst te annuleren.

E-mail je aanvraag naar hello@geertdevuyst.be of bel +32 47 930 255. Annulaties via sociale media worden niet aanvaard. Je aanvraag dient ons te bereiken voor aanvang van de Aroma Talk waarop je inschreef.

Gebruik je je tegoed niet binnen de 12 maanden, dan wordt je cursusgeld niet terugbetaald.

Opleidingen

Online live-stream zonder opname

Voor opleidingen die uit meerdere lessen bestaan en waarvan de lessen niet worden opgenomen, kan je de gemiste lessen later inhalen gedurende een volgende editie, onder voorbehoud dat de betreffende opleiding effectief op een latere datum wordt georganiseerd.

E-mail je aanvraag naar hello@geertdevuyst.be of bel +32 47 930 255. Annulaties via sociale media worden niet aanvaard. Je aanvraag dient ons te bereiken voor aanvang van de betreffende les.

Indien de betreffende opleiding niet op een latere datum wordt georganiseerd binnen een tijdspanne van 12 maanden, kan je de les niet inhalen. Je cursusgeld wordt in dit laatste geval niet terugbetaald. Kies dus voor een duidelijk engagement om alle lessen in de opleiding te volgen op de oorspronkelijk geplande data.

Online live-stream met eenmalige opname

Mis je een les, dan kan je de les inhalen door het bekijken van de opgenomen video, tot 1 jaar na inschrijving.

Cadeaubon

Je kan een cadeaubon aankopen voor een specifieke workshop/opleiding of zelf de waarde van je bon bepalen. Een cadeaubon voor een specifieke workshop/opleiding dient besteed te worden voor de op de bon genoteerde workshop/opleiding. De aan de betreffende workshop/opleiding verbonden voorwaarden, op datum van uitvoering van de workshop/opleiding, zijn van toepassing.

Het bonnummer en de geldigheidsdatum van een cadeaubon worden via e-mail bezorgd.

Een cadeaubon is 12 maanden geldig na datum van uitgifte. De uiterste geldigheidsdatum (vervaldatum) is genoteerd op de cadeaubon.

Een cadeaubon aangekocht voor een specifieke workshop/opleiding heeft een prijsgarantie gedurende deze 12 maanden.

Een cadeaubon is overdraagbaar aan een andere fysieke persoon, niet aan een juridisch persoon.

Je kan de waarde van je cadeaubon volledig of gedeeltelijk gebruiken bij je inschrijving op een workshop/opleiding. Bij gedeeltelijk gebruik blijft je cadeaubon actief met het resterend bedrag. Het saldo wordt niet uitbetaald. De geldigheidsdatum van je cadeaubon wordt niet verlengd.

Een cadeaubon kan niet geretourneerd worden, niet door de aankoper, noch door de begunstigde. De waarde van een cadeaubon kan niet worden ingewisseld voor contant geld en/of andere vormen van uitbetalingen. De enige uitzondering hierop betreft de van kracht zijnde wetgeving inzake overeenkomsten op afstand, waaronder het herroepingsrecht bepaald in de wet van 6 april 2010 (Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming), die bepaalt dat de aankoper het recht hebt afstand te doen van een aankoop binnen de 14 dagen na aankoop. Cadeaubonnen voor inschrijvingen voor een specifieke workshop/opleiding, aangekocht binnen de 14 dagen voor aanvang van de workshop/opleiding, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Lees de pagina “Herroepingsrecht” voor instructies voor het uitoefenen van dit recht.

Een niet gebruikte cadeaubon, of een cadeaubon met een resterende waarde, die niet besteed is op de vervaldatum, vervalt zonder enige financiële of andere tegemoetkoming.

Indien de onderneming tijdelijk sluit voor perioden vanaf 15 opeenvolgende dagen, wordt de geldigheidsdatum van alle openstaande cadeaubonnen automatisch verlengd met de duur van de sluiting.

Deel 3
Aankopen op de webshop

Dit hoofdstuk is in opmaak.

Deel 4
Dienstverlening b2b in opdracht van bedrijven en organisaties

Onder hierna genoemd “GEERT DE VUYST” wordt verstaan, zoals van toepassing voor een specifieke DIENST:

GEERT DE VUYST, Otegemstraat 38/A201, B-8550 Zwevegem, België, ondernemingsnummer BE 0825.999.441, handelend als aanbieder van de DIENST.

Onder hierna genoemd “KLANT” wordt verstaan de opdrachtgever die de DIENST bestelt aan GEERT DE VUYST, inclusief derden, die ten behoeve c.q. namens een opdrachtgever met GEERT DE VUYST een overeenkomst aangaan en/of bij de totstandkoming van een overeenkomst met GEERT DE VUYST betrokken zijn.

1. Toepassing en afdwingbaarheid van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle contracten die GEERT DE VUYST aangaat, meer bepaald met betrekking tot de volgende diensten (de “DIENST”): opleiding en alle vormen van onderwijs, web- en marketingdiensten, zakelijke dienstverlening.

Bij gevolg impliceert de vorming van elk contract tussen GEERT DE VUYST en de KLANT de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de KLANT van de Algemene Voorwaarden. Specifieke voorwaarden van de KLANT kunnen geen voorrang hebben op de Algemene Voorwaarden, tenzij formeel schriftelijk aanvaard door GEERT DE VUYST. Elke bepaling van het tegendeel door de KLANT is dus niet tegenstelbaar aan GEERT DE VUYST, eender wanneer het tijdstip waarop deze bepaling aan GEERT DE VUYST bekend gemaakt wordt door de KLANT. Indien GEERT DE VUYST, op eender welk moment, geen beroep doet op een van de voorwaarden beschreven in de Algemene Voorwaarden en/of indien de KLANT niet voldoet aan een van de verplichtingen beschreven in de Algemene Voorwaarden, kan dit niet worden geïnterpreteerd als dat GEERT DE VUYST afziet van het recht om op een ander tijdstip te beroepen op een van de genoemde voorwaarden.

2. Vorming van het contract

In een offerte bepaalt GEERT DE VUYST specifieke voorwaarden die de Algemene Voorwaarden vervolledigen. De Algemene Voorwaarden en elke offerte maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen GEERT DE VUYST en de KLANT en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van een te leveren DIENST. Een contract komt tot stand na goedkeuring van een offerte door de KLANT, inclusief via elektronische mail, waarbij de KLANT elektronische mail als bindend beschouwt en/of betaling van een voorschot door de KLANT. De Algemene Voorwaarden worden hetzij door het goedkeuren van de offerte door de KLANT, inclusief via elektronische mail, waarbij de KLANT elektronische mail als bindend beschouwd, hetzij door het betalen van een voorschot, door de KLANT volledig en onvoorwaardelijk aanvaard.

3. Prijzen, betalings-, protestvoorwaarden

De prijzen van de DIENST worden aangegeven in een offerte. Alle prijzen zijn in euro (EUR). De opgegeven prijzen zijn geldig gedurende 1 (een) maand vanaf de datum van de offerte. Prijzen zijn exclusief BTW. Het BTW-tarief van toepassing op de dag dat het contract tot stand komt, alsmede alle vervoerskosten, zullen worden toegevoegd aan de prijs vermeld op de offerte.

Een DIENST die niet in de offerte werden opgenomen en wordt uitgevoerd op vraag van de KLANT en/of mits expliciet akkoord door de KLANT en de betaling van deze DIENST zal worden onderworpen aan een bijkomende facturatie.

De reiskosten van de medewerkers van GEERT DE VUYST, boven een afstand van 20 kilometer, worden aan de KLANT aangerekend op basis van een forfaitaire kilometervergoeding bepaald door de Federale Overheidsdienst.

Facturen zijn betaalbaar in euro (EUR) volgens de procedures aangegeven op de offerte. De betaling van facturen vindt plaats door bankoverschrijving. Eventuele kosten verbonden aan een bankoverschrijving zijn voor rekening van de KLANT. In het geval de bank kosten verbonden aan een bankoverschrijving aanrekent aan GEERT DE VUYST, factureert GEERT DE VUYST deze kosten door naar de KLANT vermeerderd met een administratieve vergoeding van 10 euro.

Een voorschot van 30% is betaalbaar op de dag dat het contract tot stand komt.

Een DIENST waarvan de uitvoering over meerdere maanden gebeurt wordt maandelijks gefactureerd ten bedrage van de in de betreffende maand gerealiseerde DIENST. Een korting van 2,5% wordt toegekend indien het totaalbedrag van het contract, waarvan de uitvoering van de DIENST gespreid is over 2 of meer maanden, eenmalig wordt betaald bij aanvang van de DIENST.

Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de offerte. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen en DIENST in.

Indien een factuur op de vervaldag niet is betaald, behoudt GEERT DE VUYST zich het recht voor om alle bestellingen in uitvoering op te schorten of te annuleren, zonder afbreuk te doen aan andere mogelijke middelen van beroep, en de onmiddellijke betaling van alle openstaande facturen zonder voorafgaande aanmaning te eisen.

Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele verwijlintrest verschuldigd van 2,5 % per maand, toepasbaar vanaf de vervaldag. Bij elke laattijdige betaling door de KLANT is automatisch een schadebeding verschuldigd van 10% met een minimum van 75 euro. Alle gerechtskosten gemaakt in het kader van het innen van de uitstaande bedragen worden op de KLANT verhaald.

4. Uitvoeringsdatum

De uitvoeringsdatum van de DIENST wordt in onderling overleg met de KLANT vastgelegd en genoteerd in de offerte. Elke vraag tot wijziging van de overeengekomen uitvoeringsdatum van de DIENST, op initiatief van de KLANT, dient schriftelijk te gebeuren en kan slechts in overweging genomen worden mits een schriftelijke ontvangstbevestiging door GEERT DE VUYST. GEERT DE VUYST behoudt zich het recht voor een vraag tot wijziging van de overeengekomen uitvoeringsdatum te weigeren.

5. Deelnemers

Het aantal deelnemers aan de DIENST wordt in onderling overleg met de KLANT vastgelegd en genoteerd in de offerte. De KLANT staat in voor de aanwezigheid van de deelnemers bij de uitvoering van de DIENST. Een wijziging in het overeen gekomen aantal deelnemers heeft geen prijsvermindering tot gevolg, vormt geen reden tot annulering van het contract, noch tot uitstel van de uitvoeringsdatum, tenzij met een schriftelijke aanvaarding door GEERT DE VUYST.

6. Aansprakelijkheid

GEERT DE VUYST heeft enkel een verplichting van middelen in relatie tot de KLANT met betrekking tot de DIENST als gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden.

GEERT DE VUYST kan slechts verantwoordelijk worden gesteld voor zover de KLANT bewijst dat GEERT DE VUYST zelf, haar aangestelden of lasthebbers een zware fout hebben begaan. Ingeval van zware fout is de aansprakelijkheid van GEERT DE VUYST beperkt tot het herstellen van voorzienbare en rechtstreekse schade die de KLANT heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, zakelijk verlies, inkomens- of winstderving, verlies van klanten of contracten, verlies of beschadiging van gegevens en supplementaire kosten.

De aansprakelijkheid van GEERT DE VUYST volgens of in verband met een met GEERT DE VUYST gesloten contract zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de KLANT gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de kosten van de geleverde DIENST over een periode van 3 maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke contract waarmee de claim in verband staat.

De aanspraken van de KLANT onder deze overeenkomst sluiten alle andere aanspraken uit en zijn beperkt tot deze uitdrukkelijk vermeld in deze overeenkomst.

7. Intellectuele eigendomsrechten

Op grond van de wettelijke bepalingen inzake intellectuele eigendom, bezit GEERT DE VUYST de rechten met betrekking tot het creatieve -, redactionele – en studiewerk dat wordt gerealiseerd bij de uitvoering van een contract. Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de DIENST alsmede de creatieve -, redactionele – en studiewerken en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van het contract tussen GEERT DE VUYST en de KLANT, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij GEERT DE VUYST of diens leveranciers.

De KLANT verkrijgt een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de creatieve -, redactionele – en studiewerken en alle andere materialen ontwikkeld voor de overeengekomen doelstellingen. De KLANT zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de offerte en de Algemene Voorwaarden.

GEERT DE VUYST staat ervoor in dat zij gerechtigd is het hoger genoemde gebruiksrecht aan de KLANT te verstrekken en vrijwaart de KLANT tegen eventuele aanspraken van derden ter zake.

Werken die door derden werden gerealiseerd, of waarvoor de rechten behoren aan derden, en die door GEERT DE VUYST ingebouwd worden in de uitvoering van een contract, blijven eigendom van deze derden en zijn onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden bepaald door de houders van deze rechten.

De KLANT zal aanduidingen van GEERT DE VUYST of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

Indien elementen aangeleverd door de KLANT worden geïntegreerd in het creatieve werk van GEERT DE VUYST, wordt de KLANT geacht over de voorafgaande toestemming van elk van de auteurs en de daaraan verbonden rechten voor de verwachte gebruiksperiode van de bovengenoemde elementen te beschikken.

8. Vertrouwelijkheid

GEERT DE VUYST verbindt zich er toe informatie van vertrouwelijke aard of informatie die als vertrouwelijk beschouwd wordt, die door de KLANT werd meegedeeld aan GEERT DE VUYST met betrekking tot de uitvoering van een contract, niet bekend te maken aan derden.

9. Referenties

De KLANT machtigt GEERT DE VUYST uitdrukkelijk het bestaan van een contract aan te geven, de KLANT te vermelden en de DIENST geleverd in het kader van een contract geheel of gedeeltelijk te herproduceren voor commerciële doeleinden van GEERT DE VUYST.

10. Uitbesteding

GEERT DE VUYST behoudt zich het recht voor de DIENST of een deel van de uitvoering van de DIENST toe te vertrouwen aan een of meerdere derde partijen naar eigen keuze, zonder noodzakelijkerwijs de goedkeuring van de KLANT te verkrijgen.

11. Eigendomsvoorbehoud

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de KLANT slechts het recht om de creatieve -, redactionele – en studiewerken te gebruiken krijgt en, indien van toepassing, de gebruiksrechten met betrekking tot deze DIENST ontvangt, na volledige betaling van alle bedragen verschuldigd aan GEERT DE VUYST.

Deze bepaling is geen belemmering voor de overdracht aan de KLANT, op het moment van de uitvoering, van de risico’s van verlies en beschadiging van de geleverde DIENST. Niet-betaling van een verschuldigd bedrag kan leiden tot een eis om de geleverde DIENST terug te vorderen.

12. Beëindiging

In geval van een tekortkoming in de nakoming door de KLANT van een van zijn verplichtingen, kan het contract worden opgezegd door GEERT DE VUYST van rechtswege, 15 dagen nadat een ingebrekestelling zonder antwoord is gebleven. Bovendien behoudt GEERT DE VUYST zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen van de in gebreke blijvende KLANT.

Elke annulering van een contract door de KLANT dient schriftelijk te gebeuren en dit per aangetekende brief. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door GEERT DE VUYST. In geval van annulering worden de reeds gerealiseerde DIENST, evenals de DIENST bepaald in eerder door de KLANT goedgekeurde offerte(s) (zie 2. Vorming van het contract), evenals de eventuele contractuele engagementen aangegaan door GEERT DE VUYST ter uitvoering van het contract met uitvoerende partners en onderaannemers, volledig gefactureerd, betaalbaar binnen de 7 dagen na factuurdatum.

13. Verzekering

GEERT DE VUYST staat in voor de eigen aansprakelijkheid inclusief het risico burgerlijke aansprakelijkheid met betrekking tot de uitoefening van het beroep en toepasselijke wet- en regelgeving.

Indien de uitvoering van de DIENST plaats heeft in de lokalen van de KLANT of in lokalen door hem gereserveerd, verbindt de KLANT zich ertoe de burgerlijke aansprakelijkheid als organisator van de DIENST te verzekeren.

14. Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Op deze Algemene Voorwaarden evenals alle contracten gesloten met GEERT DE VUYST is het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschillen verbinden GEERT DE VUYST en de KLANT zich ertoe om een minnelijke schikking te zoeken. Elk geschil dat in verband staat met de contracten gesloten met GEERT DE VUYST zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Kortrijk.

15. Elektronische communicatie

Tenzij anders aangegeven bij specifieke voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden, aanvaarden GEERT DE VUYST en de KLANT elektronische communicatie (zoals bijvoorbeeld e-mail) als bewijsmiddel en bindend.

De enige geldige en juridisch bindende versie van de Algemene Voorwaarden is het Nederlandstalig origineel.

De huidige versie van de Algemene Voorwaarden is in voege getreden op 1 mei 2016 en blijft onbeperkt geldig tot een recentere versie ter beschikking wordt gesteld.

Bijgewerkt op 19 mei 2023. Deze tekst vervangt alle voorgaande voorwaarden.